Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji zbierania makulatury oraz „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”.

Wszystkich uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w akcji zbierania makulatury, która trwa na terenie naszej szkoły.

DRODZY UCZNIOWIE
ORAZ RODZICE
W nawiązaniu do międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata” (Clean Up the World) zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w III edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:

„ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”.

Zapraszamy do dołączenia się Waszej placówki do ogólnopolskiej akcji ekologicznej,
w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął Pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 4 kg telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl
Informujemy, że firma EKOPHONE prowadzi akcję ekologiczną, konkurs pod hasłem “Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny” regularnie dwa razy w roku; na wiosnę z okazji “Dnia Ziemi” i jesienią z uwagi na “Sprzątanie Świata”.

SZCZEGÓŁY KONKURSU

1. Do 14 listopada 2014r. szkoła (np. samorząd uczniowski) przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony.
2. Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego. Paczkę należy przygotować do transportu, tzn. zakleić taśmą.
3. Prosimy następnie np. opiekuna samorządu uczniowskiego o powiadomienie nas, poprzez wysłanie e-mail na adres: biuro@ekophone.pl Prosimy o skorzystanie z gotowego formularza
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
4. Odbierzemy na własny koszt paczkę z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.
5. Szkoły które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne, atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne.

Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.

Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.
Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane w styczniu 2015 r. na stronie www.ekophone.pl

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

Leave a Reply

Your email address will not be published.