NABÓR ! PILNE! Wniosek z systemu vulcan należy złożyć w sekretariacie szkoły lub elektronicznie (w ramach problemów można założyć konto w szkole oraz wydrukować)

Spread the love

Bardzo ważnym elementem rekrutacji są terminy, w których należy dostarczyć odpowiednie dokumenty np. złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku problemów związanych z założeniem konta w vulcanie można w szkole pobrać kwestionariusz lub założyć konto w szkole oraz wydrukować wniosek z systemu.

13 maja – 17 czerwca 2024
do godz. 15:00
Wypełnij na dowolnym komputerze z dostępem do internetu wniosek na stronie slaskie.edu.com.pl.
Sporządź wydruk wniosku, podpisz go i daj do podpisu Rodzicom. Jeśli wniosek wyślesz elektronicznie, to nie musisz go składać osobiście w szkole.
Oddaj podpisany przez Ciebie i Rodziców wniosek wraz z załącznikami do sekretariatu naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia. Sekretariat przyjmuje wnioski od godz. 7:00 do 15:00.
Po złożeniu wniosku otrzymasz skierowanie na badania lekarskie stwierdzające możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Badania lekarskie będzie można przeprowadzić wyłącznie w placówce wskazanej przez szkołę.

Oddaj podpisany przez Ciebie i Rodziców wniosek wraz z załącznikami do sekretariatu naszej szkoły w celu jego zatwierdzenia w celu przyjęcia do szkoły !

Pozostali uczniowie – prosimy o doniesienie wydruku z systemu wniosków do sekretariatu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.