Wykłady Polskiego Towarzystwa Zwalczania Narkomanii w naszej szkole

Wykłady Polskiego Towarzystwa Zwalczania Narkomanii w naszej szkole

W październiku i listopadzie w naszej szkole odbyły się zajęcia dla uczniów, jak również wykład dla rodziców oraz nauczycieli dotyczący szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy.

Zajęcia prowadziły Panie Maria Siwek oraz Monika Operchalska, doświadczone terapeutki uzależnień Polskiego Towarzystwa Zwalczania Narkomanii.

http://www.ptzn.katowice.pl

pp

http://www.narkomania.org.pl

PROWADZĄCY SZKOLENIE

http://www.ptzn.katowice.pl/page14.php

s1

s2

bhu

Leave a Reply

Your email address will not be published.